Press Releases

Icon Download PDF

Thông báo chấp thuận gia hạn hoạt động VPDD Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM

Vietnam Asset Management trân trọng thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận gia hạn hoạt động của Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo đó, thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện đến ngày 03 tháng 05 năm 2022.