Media Center Media Center

Press Releases

Thông báo chấp thuận gia hạn hoạt động VPDD Vietnam Asset Management Ltd tại TPHCM

Vietnam Asset Management trân trọng thông báo về việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận gia hạn hoạt động của Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Theo đó, thời gian hoạt động của Văn phòng đại diện đến ngày 03 tháng 05 năm 2022. Icon Read more

Icon Download PDF

Thông báo thay đổi Trưởng đại diện của Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng đại diện Vietnam Asset Management tại TPHCM trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hùng là Trưởng đại diện Văn phòng đại diện tại TPHCM. Hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2017. Icon Read more

Icon Download PDF

Thông cáo báo chí của VAM - Đầu tư vào Việt Nam

Công ty HLG Unit Trust Bhd (HLG UT) cùng với công ty quản lý quỹ Vietnam Asset Management Ltd. (VAM) đã tung ra chiến dịch “Đầu tư vào Việt Nam” tại Malaysia trong tháng 10 năm 2009... Icon Read more

Icon Download PDF

HLG Unit Trust Launches ‘Invest in Vietnam’ Campaign - HLG Vietnam Fund provides investors access to robust growth of Vietnam

Kuala Lumpur, 19 October 2009 – HLG Unit Trust Bhd (HLG UT) in partnership with Vietnam Asset Management Ltd (VAM) has launched the “Invest in Vietnam” campaign. Under this campaign, investors would have the opportunity to leverage on the rapid growth of the Vietnam market, through the well-established HLG Vietnam Fund... Icon Read more

Icon Download PDF